Պայմաններ եւ դրույթներ

T

Այս պայմաններն ու պայմանները («Համաձայնագիր») սահմանում են ձեր կողմից օգտագործման ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները lotterycodex.com կայքը («Կայք» կամ «Ծառայություն») և դրա հետ կապված ցանկացած ապրանք և ծառայություն (միասնաբար՝ «Ծառայություններ»): Սույն Համաձայնագիրը իրավաբանորեն պարտադիր է ձեր («Օգտատեր», «դուք» կամ «ձեր») և Ebookuity Publishing-ի («Ebookuity Publishing», «մենք», «մեզ» կամ «մեր») միջև: Մուտք գործելով և օգտվելով Կայքից և ծառայություններից՝ դուք ընդունում եք, որ կարդացել եք, հասկացել և համաձայն եք պարտավորված լինել սույն Համաձայնագրի պայմաններով: Եթե ​​դուք կնքում եք սույն Համաձայնագիրը բիզնեսի կամ այլ իրավաբանական անձի անունից, դուք ներկայացնում եք, որ իրավասու եք պարտավորեցնել այդ կազմակերպությանը սույն Համաձայնագրին, որի դեպքում «Օգտվող», «Դուք» կամ «Ձեր» տերմինները վերաբերում են. նման կազմակերպությանը: Եթե ​​դուք նման իրավասություն չունեք, կամ եթե համաձայն չեք սույն Համաձայնագրի պայմանների հետ, դուք չպետք է ընդունեք սույն Համաձայնագիրը և չեք կարող մուտք գործել և օգտագործել Կայք և ծառայություններ: Դուք ընդունում եք, որ սույն Համաձայնագիրը պայմանագիր է ձեր և Ebookuity Publishing-ի միջև, թեև այն էլեկտրոնային է և ֆիզիկապես ձեր կողմից ստորագրված չէ, և այն կարգավորում է ձեր կողմից Կայքի և ծառայությունների օգտագործումը:

Տարիքային պահանջ

Կայքից և ծառայություններից օգտվելու համար դուք պետք է լինեք առնվազն 18 տարեկան: Օգտագործելով կայքը և ծառայությունները և համաձայնելով սույն Համաձայնագրին, դուք երաշխավորում և ներկայացնում եք, որ առնվազն 18 տարեկան եք:

Բաժանորդագրություն

Դուք պատասխանատու եք ձեր հաշվի անվտանգության պահպանման համար, և դուք լիովին պատասխանատու եք հաշվի ներքո տեղի ունեցող բոլոր գործողությունների և դրա հետ կապված ցանկացած այլ գործողությունների համար: Դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք մեզ ձեր հաշվի չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության այլ խախտման մասին: Մենք պատասխանատվություն չենք կրելու ձեր կողմից արված որևէ գործողության կամ անգործության համար, ներառյալ ցանկացած տեսակի վնասների համար, որոնք առաջացել են նման գործողությունների կամ անգործության հետևանքով: Մենք կարող ենք կասեցնել, անջատել կամ ջնջել ձեր հաշիվը (կամ դրա որևէ մասը), եթե որոշենք, որ դուք խախտել եք սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ կամ ձեր վարքագիծը կամ բովանդակությունը կարող է վնասել մեր հեղինակությանը և բարի կամքին: Եթե ​​վերը նշված պատճառներով մենք ջնջենք ձեր հաշիվը, դուք չեք կարող վերագրանցվել Ծառայությունների համար: Մենք կարող ենք արգելափակել ձեր էլփոստի հասցեն և ինտերնետային արձանագրության հասցեն՝ հետագա գրանցումը կանխելու համար:

Վճարումներ եւ վճարումներ

Դուք պետք է վճարեք ձեր հաշվին բոլոր վճարները կամ գանձումները՝ համաձայն վճարների, գանձումների և հաշվարկային պայմանների, որոնք գործում են այն պահին, երբ վճարը կամ գանձումը վճարվում է և վճարվում: Մենք իրավունք ենք վերապահում փոխել ապրանքները և ապրանքների գները ցանկացած պահի: Մենք նաև իրավունք ենք վերապահում մերժելու ցանկացած պատվեր, որը դուք պատվիրում եք մեզ մոտ: Մենք կարող ենք, մեր հայեցողությամբ, սահմանափակել կամ չեղարկել մեկ անձի, մեկ ընտանիքի կամ մեկ պատվերի գնված քանակությունները: Այս սահմանափակումները կարող են ներառել նույն հաճախորդի հաշվի կողմից կամ դրա տակ դրված պատվերները: Այն դեպքում, երբ մենք փոփոխություն կատարենք կամ չեղարկենք պատվերը, մենք կարող ենք փորձել տեղեկացնել ձեզ՝ դիմելով պատվերի կատարման պահին տրամադրված էլ. փոստին:

Տեղեկությունների ճշգրտությունը

Երբեմն Կայքում կարող են լինել տեղեկություններ, որոնք պարունակում են տպագրական սխալներ, անճշտություններ կամ բացթողումներ, որոնք կարող են կապված լինել ապրանքների նկարագրությունների, գնի, առաջխաղացման և առաջարկների հետ: Մենք իրավունք ենք վերապահում շտկելու ցանկացած սխալ, անճշտություն կամ բացթողում, ինչպես նաև փոխել կամ թարմացնել տեղեկատվությունը կամ չեղարկել պատվերները, եթե Կայքում կամ Ծառայություններում առկա որևէ տեղեկություն ցանկացած պահի առանց նախնական ծանուցման (ներառյալ ձեր պատվերը ներկայացնելուց հետո) ճշգրիտ չէ: Մենք պարտավորություն չենք ստանձնում թարմացնելու, փոփոխելու կամ պարզաբանելու Կայքի տեղեկատվությունը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, գների մասին տեղեկությունները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պահանջվում է օրենքով: Կայքում կիրառված ոչ մի նշված թարմացման կամ թարմացման ամսաթիվ չպետք է ընդունվի, որը ցույց է տալիս, որ Կայքի կամ Ծառայությունների ամբողջ տեղեկատվությունը փոփոխվել կամ թարմացվել է:

Uptime երաշխիք

Մենք առաջարկում ենք ծառայության ժամկետի երաշխիք՝ ամսական հասանելի ժամանակի 99%-ի չափով: Սպասարկման ժամանակի երաշխիքը չի տարածվում ծառայության ընդհատումների վրա, որոնք առաջացել են հետևյալ պատճառով. (1) ձեր կամ ձեր գործունեության պատճառով առաջացած ընդհատումները. (2) անջատումներ, որոնք չեն ազդում ծառայության հիմնական գործառույթների վրա. (3) մեր վերահսկողությունից դուրս պատճառներ կամ որոնք ողջամտորեն կանխատեսելի չեն. և (4) անջատումներ՝ կապված որոշակի ծրագրավորման միջավայրերի հուսալիության հետ:

Թեև կայքը և ծառայությունները կարող են կապվել այլ ռեսուրսների հետ (օրինակ՝ կայքեր, բջջային հավելվածներ և այլն), մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չենք ենթադրում որևէ հաստատում, ասոցիացիա, հովանավորություն, հաստատում կամ կապ որևէ կապակցված ռեսուրսի հետ, եթե հատուկ նշված չէ: այստեղ: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում քննության կամ գնահատման համար, և մենք չենք երաշխավորում որևէ ձեռնարկության կամ անհատի առաջարկները կամ նրանց ռեսուրսների բովանդակությունը: Մենք որևէ պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն չենք կրում որևէ այլ երրորդ կողմի գործողությունների, ապրանքների, ծառայությունների և բովանդակության համար: Դուք պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք ցանկացած ռեսուրսի իրավական հայտարարությունները և օգտագործման այլ պայմանները, որոնց մուտք եք գործում Կայքի և Ծառայությունների հղման միջոցով: Կայքից դուրս գտնվող ցանկացած այլ ռեսուրսների հետ կապելը ձեր սեփական ռիսկով է:

Արգելված օգտագործում

Պայմանագրով սահմանված այլ պայմաններից բացի, ձեզ արգելվում է օգտվել կայքից և ծառայություններից կամ բովանդակությունից. Ա) ցանկացած անօրինական նպատակով. բ) ուրիշներին միջնորդել կատարել անօրինական գործողություններ կամ մասնակցել դրանց. գ) խախտել ցանկացած միջազգային, դաշնային, նահանգային կամ նահանգային կանոնակարգեր, կանոններ, օրենքներ կամ տեղական որոշումներ. դ) ոտնահարել կամ խախտել մեր մտավոր սեփականության կամ այլոց մտավոր սեփականության իրավունքները. ե) հետապնդել, չարաշահել, վիրավորել, վնասել, զրպարտել, զրպարտել, ստորացնել, վախեցնել կամ խտրականություն դնել ՝ հիմնվելով սեռի, սեռական կողմնորոշման, կրոնի, էթնիկական պատկանելության, ռասայի, տարիքի, ազգային ծագման կամ հաշմանդամության վրա. զ) կեղծ կամ ապակողմնորոշիչ տեղեկատվություն ներկայացնելը. է) վիրուսներ կամ ցանկացած այլ վնասակար ծածկագրեր վերբեռնելու կամ փոխանցելու համար, որոնք կօգտագործվեն կամ կարող են որևէ ձևով ազդել Կայքի և ,առայությունների, երրորդ կողմի ապրանքների և ծառայությունների կամ ինտերնետի գործունակության կամ գործունեության վրա. ը) սպամ, ֆիշ, դեղ, պատրվակ, սարդ, սողալ կամ քերել. թ) ցանկացած անպարկեշտ կամ անբարոյական նպատակով. կամ ժ) խանգարել կամ շրջանցել Կայքի և Servicesառայությունների, երրորդ կողմի ապրանքների և ծառայությունների կամ ինտերնետի անվտանգության առանձնահատկությունները: Մենք իրավունք ենք վերապահում դադարեցնել ձեր վեբ-կայքի և ծառայությունների օգտագործումը `արգելված օգտագործման որևէ խախտում խախտելու համար:

Մտավոր սեփականության իրավունքները

«Մտավոր սեփականության իրավունքներ» նշանակում է բոլոր ներկա և ապագա իրավունքները, որոնք տրված են օրենքով, ընդհանուր օրենքով կամ սեփականության իրավունքով կամ առնչվում են որևէ հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների, ապրանքային նշանների, նմուշների, արտոնագրերի, գյուտերի, բարի կամքի և իրավունքի փոխանցման համար դատի տալու իրավունքին: գյուտերը, օգտագործման իրավունքները և մտավոր սեփականության բոլոր այլ իրավունքները՝ յուրաքանչյուր դեպքում գրանցված կամ չգրանցված, ներառյալ բոլոր դիմումներն ու իրավունքները՝ դիմելու և տրամադրվելու համար, այդ իրավունքներից առաջնահերթություն պահանջելու իրավունքները և բոլոր նմանատիպ կամ համարժեք իրավունքները կամ ձևերը. պաշտպանությունը և մտավոր գործունեության ցանկացած այլ արդյունք, որը գոյություն ունի կամ գոյատևելու է այժմ կամ ապագայում աշխարհի ցանկացած մասում: Սույն Համաձայնագիրը ձեզ չի փոխանցում Ebookuity Publishing-ին կամ երրորդ կողմերին պատկանող որևէ մտավոր սեփականություն, և բոլոր իրավունքները, անվանումները և շահերը այդ գույքի և նկատմամբ կմնան (ինչպես կողմերի միջև) բացառապես Ebookuity Publishing-ին: Բոլոր ապրանքանիշերը, սպասարկման նշանները, գրաֆիկան և լոգոները, որոնք օգտագործվում են Կայքի և Ծառայությունների հետ կապված, հանդիսանում են Ebookuity Publishing-ի կամ դրա արտոնագրողների ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշանները: Կայքի և Ծառայությունների հետ կապված այլ ապրանքային նշաններ, սպասարկման նշաններ, գրաֆիկա և պատկերանշաններ կարող են լինել այլ երրորդ կողմերի ապրանքային նշաններ: Կայքի և ծառայությունների ձեր օգտագործումը ձեզ իրավունք կամ արտոնագիր չի տալիս վերարտադրելու կամ այլ կերպ օգտագործելու Ebookuity Publishing կամ երրորդ կողմի ապրանքային նշանները:

Երաշխիքի հրաժարում

Դուք համաձայնում եք, որ նման Ծառայությունը տրամադրվում է «ինչպես կա» և «որպես հասանելի» հիմունքներով, և որ ձեր կողմից Կայքի և Ծառայությունների օգտագործումը բացառապես ձեր ռիսկով է: Մենք բացահայտորեն հրաժարվում ենք ցանկացած տեսակի երաշխիքներից՝ բացահայտ կամ ենթադրյալ, ներառյալ, բայց չսահմանափակված միայն առևտրականության, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության և չխախտելու ենթադրյալ երաշխիքներով: Մենք երաշխիք չենք տալիս, որ Ծառայությունները կհամապատասխանեն ձեր պահանջներին, կամ որ Ծառայությունը կլինի անխափան, ժամանակին, անվտանգ կամ առանց սխալների. ոչ էլ մենք երաշխիք չենք տալիս Ծառայության օգտագործումից ստացվող արդյունքների կամ Ծառայության միջոցով ձեռք բերված որևէ տեղեկատվության ճշգրտության կամ հավաստիության կամ Ծառայության թերությունների շտկման վերաբերյալ: Դուք հասկանում և համաձայնում եք, որ Ծառայության օգտագործման միջոցով ներբեռնված կամ այլ կերպ ձեռք բերված ցանկացած նյութ և/կամ տվյալ կատարվում է ձեր հայեցողությամբ և ռիսկով, և որ դուք բացառապես պատասխանատու եք ցանկացած վնասի կամ տվյալների կորստի համար, որը բխում է այդպիսի նյութի ներբեռնումից: և/կամ տվյալներ։ Մենք երաշխիք չենք տալիս Ծառայության միջոցով գնված կամ ձեռք բերված որևէ ապրանքի կամ ծառայության կամ Ծառայության միջոցով կնքված որևէ գործարքի վերաբերյալ: Ձեր կողմից մեզանից կամ Ծառայության միջոցով ստացված ոչ մի խորհուրդ կամ տեղեկատվություն, լինի դա բանավոր, թե գրավոր, չի ստեղծում որևէ երաշխիք, որը հստակորեն նշված չէ այստեղ:

Պատասխանատվության սահմանափակում

Կիրառելի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, Ebookuity Publishing-ը, նրա մասնաճյուղերը, տնօրենները, սպաները, աշխատակիցները, գործակալները, մատակարարները կամ արտոնագրողները ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չեն կրի որևէ անձի առջև որևէ անուղղակի, պատահական, հատուկ, պատժիչ, ծածկույթի կամ հետևանքային վնասների համար ( ներառյալ, առանց սահմանափակման, վնասներ կորցրած շահույթի, եկամուտների, վաճառքի, գուդվիլի, բովանդակության օգտագործման, բիզնեսի վրա ազդեցության, բիզնեսի ընդհատման, ակնկալվող խնայողությունների կորստի, բիզնեսի հնարավորության կորստի համար), ինչպես նաև պատճառված՝ պատասխանատվության ցանկացած տեսության համաձայն, ներառյալ՝ առանց սահմանափակման , պայմանագիր, օրինազանցություն, երաշխիք, օրենքով սահմանված պարտականությունների խախտում, անփութություն կամ այլ կերպ, նույնիսկ եթե պատասխանատու կողմը տեղեկացված է եղել նման վնասների հնարավորության մասին կամ կարող էր կանխատեսել այդպիսի վնասներ: Գործող օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն չափով, Ebookuity Publishing-ի և դրա դուստր ձեռնարկությունների, սպաների, աշխատակիցների, գործակալների, մատակարարների և արտոնագրողների համախառն պատասխանատվությունը՝ կապված ծառայությունների հետ, կսահմանափակվի մեկ դոլարից ավելի գումարով կամ իրականում կանխիկ վճարված գումարներով: դուք Ebookuity Publishing-ին նախորդող մեկամսյա ժամանակահատվածի համար, որը նախորդում է նման պատասխանատվություն առաջացնող առաջին իրադարձությանը կամ դեպքին: Սահմանափակումները և բացառումները կիրառվում են նաև, եթե այս միջոցը ամբողջությամբ չի հատուցում ձեզ որևէ կորուստ կամ չի կատարում իր հիմնական նպատակը:

Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել և պահել Ebookuity Publishing-ը և նրա դուստր ձեռնարկությունները, տնօրենները, սպաները, աշխատակիցները, գործակալները, մատակարարները և արտոնագրողներն անվնաս ցանկացած պարտավորություններից, կորուստներից, վնասներից կամ ծախսերից, ներառյալ ողջամիտ փաստաբանական վճարները, որոնք առաջացել են կամ բխում են որևէ մեկի հետ: երրորդ կողմի պնդումները, պահանջները, գործողությունները, վեճերը կամ պահանջները, որոնք հաստատվել են դրանցից որևէ մեկի դեմ՝ կապված ձեր Բովանդակության, Կայքի և Ծառայությունների ձեր օգտագործման կամ ձեր կողմից որևէ դիտավորյալ սխալ վարքագծի հետ:

Ամբողջականություն

Սույն Համաձայնագրում պարունակվող բոլոր իրավունքներն ու սահմանափակումները կարող են իրականացվել և կիրառելի են և պարտադիր են միայն այնքանով, որքանով դրանք չեն խախտում գործող օրենսդրությունը և նախատեսվում է սահմանափակել այնքանով, որքանով նրանք չեն կարող սույն Համաձայնագիրը անօրինական, անվավեր դարձնել: կամ անիրագործելի: Եթե ​​սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթ կամ որևէ դրույթ իրավասու դատարանի կողմից անօրինական, անվավեր կամ անիրագործելի համարվի, ապա կողմերի մտադրությունն է, որ դրա մնացած դրույթները կամ մասերը կազմեն իրենց համաձայնությունը ` սույն առարկան և դրա բոլոր մնացած դրույթները կամ մասերը կմնան ամբողջ ուժի մեջ:

Վեճերի լուծում

Սույն Համաձայնագրի ձևավորումը, մեկնաբանումը և կատարումը և դրանից բխող ցանկացած վեճ կարգավորվում է Ֆիլիպինների Հանրապետության բովանդակային և դատավարական օրենքներով` առանց հաշվի առնելու նրա կանոնները հակամարտությունների կամ իրավունքի ընտրության վերաբերյալ, և որքանով որ կիրառելի է, Ֆիլիպինների օրենքները. Սույն հոդվածի առարկայի հետ կապված գործողությունների բացառիկ իրավասությունը և վայրը պետք է լինեն Ֆիլիպիններում գտնվող դատարանները, և դուք սույնով ենթարկվում եք այդպիսի դատարանների անձնական իրավասությանը: Սույնով Դուք հրաժարվում եք երդվյալ ատենակալների դատավարության ցանկացած իրավունքից՝ սույն Համաձայնագրից բխող կամ առնչվող ցանկացած գործընթացում: Ապրանքների միջազգային վաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան չի կիրառվում սույն Համաձայնագրի վրա:

Նշանակում

Դուք չեք կարող հանձնարարել, վերավաճառել, ենթալիցենզիա տալ կամ այլ կերպ փոխանցել կամ պատվիրակել ձեր ներքո գտնվող որևէ իրավունք կամ պարտականություն, ամբողջությամբ կամ մասամբ, առանց մեր նախնական գրավոր համաձայնության, որը համաձայնությունը կլինի մեր հայեցողությամբ և առանց պարտականության. որևէ նման հանձնարարություն կամ փոխանցում անվավեր է: Մենք ազատ ենք դրա ներքո դրված որևէ իրավունքներից կամ պարտականություններից, ամբողջությամբ կամ մասամբ, որևէ երրորդ կողմի վերագրել որպես իր ամբողջ կամ էականորեն ամբողջ ակտիվների կամ բաժնետոմսերի վաճառքի կամ միաձուլման մաս:

Փոփոխություններ եւ փոփոխություններ

Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ցանկացած պահի փոփոխել սույն Պայմանագիրը կամ դրա պայմանները, որոնք վերաբերում են Կայքին և Servicesառայություններին, սույն Պայմանագրի նորացված տարբերակը կայքում տեղադրելու պահից: Երբ դա անենք, մենք կվերանայենք թարմացված ամսաթիվը այս էջի ներքևում: Կայքից և Servicesառայություններից շարունակական օգտագործումը ցանկացած նման փոփոխությունից հետո ձեր համաձայնությունը կլինի այդ փոփոխություններին:

Այս պայմանների ընդունումը

Դուք ընդունում եք, որ կարդացել եք սույն Համաձայնագիրը և համաձայն եք դրա բոլոր պայմաններին: Մատչվելով և օգտագործելով վեբ կայք և ծառայություններ ՝ դուք համաձայնվում եք պարտավորված լինել սույն պայմանագրով: Եթե ​​համաձայն չեք սատարել սույն Համաձայնագրի պայմաններին, ապա Դուք իրավասու չեք մուտք գործել կամ օգտագործել Վեբ կայք և ծառայություններ:

Շփումով

Եթե ​​ցանկանում եք կապվել մեզ հետ՝ սույն Համաձայնագրի մասին ավելին իմանալու համար կամ ցանկանում եք կապվել մեզ հետ կապված որևէ հարցի հետ, կարող եք դա անել՝ դիմեք ձեւ

Այս փաստաթուղթը վերջին անգամ թարմացվել է 30 թվականի օգոստոսի 2020-ին

Վերջին գրառումներ