Uvjeti poslovanja

T

Ovi uvjeti i odredbe ("Ugovor") utvrđuju opće uvjete i odredbe vašeg korištenja lotterycodex.com web-mjesto ("web-mjesto" ili "usluga") i svi povezani proizvodi i usluge (zajednički "usluge"). Ovaj je Ugovor pravno obvezujući između vas ("Korisnik", "vi" ili "vaš") i Ebookuity Publishing ("Ebookuity Publishing", "mi", "nas" ili "naš"). Pristupom i korištenjem web stranice i usluga, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da ste suglasni s odredbama ovog Ugovora. Ako ovaj Ugovor sklapate u ime poslovnog ili drugog pravnog subjekta, izjavljujete da imate ovlasti vezati takav subjekt na ovaj Ugovor, u kojem slučaju će se izrazi "Korisnik", "vi" ili "vaš" takvom entitetu. Ako nemate takvo ovlaštenje, ili ako se ne slažete s uvjetima ovog Ugovora, ne smijete prihvatiti ovaj Ugovor i ne smijete pristupiti i koristiti web stranicu i usluge. Prihvaćate da je ovaj Ugovor ugovor između vas i Ebookuity Publishinga, iako je elektronički i niste ga fizički potpisali, te upravlja vašom upotrebom web stranice i usluga.

Dobni zahtjev

Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili web stranicu i usluge. Korištenjem web stranice i usluga te prihvaćanjem ovog Ugovora jamčite i izjavljujete da imate najmanje 18 godina.

Pretplata

Vi ste odgovorni za održavanje sigurnosti svog računa i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju pod računom i sve druge radnje poduzete u vezi s njim. Morate nas odmah obavijestiti o bilo kakvom neovlaštenom korištenju vašeg računa ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Nećemo biti odgovorni za bilo koje vaše radnje ili propuste, uključujući bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja je nastala kao rezultat takvih radnji ili propusta. Možemo obustaviti, onemogućiti ili izbrisati vaš račun (ili bilo koji njegov dio) ako utvrdimo da ste prekršili bilo koju odredbu ovog Ugovora ili da bi vaše ponašanje ili sadržaj mogli naštetiti našem ugledu i dobroj volji. Ako izbrišemo vaš račun iz gore navedenih razloga, ne možete se ponovno registrirati za Usluge. Možemo blokirati vašu adresu e-pošte i adresu internetskog protokola kako bismo spriječili daljnju registraciju.

Naplata i plaćanje

Plaćate sve naknade ili troškove na svoj račun u skladu s naknadama, naknadama i uvjetima naplate koji su na snazi ​​u trenutku kada naknada ili naknada dospijevaju i plaćaju se. Zadržavamo pravo promjene proizvoda i cijena proizvoda u bilo kojem trenutku. Također zadržavamo pravo odbiti bilo koju narudžbu koju nam pošaljete. Možemo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po kućanstvu ili po narudžbi. Ova ograničenja mogu uključivati ​​narudžbe poslane od strane ili pod istim korisničkim računom. U slučaju da promijenimo ili otkažemo narudžbu, možemo vas pokušati obavijestiti tako da kontaktirate e-poštu navedenu u trenutku kada je narudžba napravljena.

Točnost informacija

Povremeno se na web stranici mogu nalaziti informacije koje sadrže tipografske pogreške, netočnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije i ponude. Zadržavamo pravo da ispravimo sve pogreške, netočnosti ili propuste te da promijenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo narudžbe ako su bilo koje informacije na web stranici ili Uslugama netočne u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti (uključujući i nakon što ste predali narudžbu). Ne preuzimamo nikakvu obvezu ažuriranja, izmjene ili pojašnjenja informacija na web stranici uključujući, bez ograničenja, informacije o cijenama, osim ako to zahtijeva zakon. Nikakav specificirani datum ažuriranja ili osvježavanja primijenjen na web stranici ne bi trebao biti uzet kao pokazatelj da su sve informacije na web stranici ili uslugama izmijenjene ili ažurirane.

Jamstvo u produžetku

Nudimo jamstvo neprekidnog rada usluge od 99% raspoloživog vremena mjesečno. Jamstvo neprekidnog rada usluge ne odnosi se na prekide usluge uzrokovane: (1) periodičnim zakazanim održavanjem ili popravcima koje možemo poduzeti s vremena na vrijeme; (2) prekide uzrokovane vama ili vašim aktivnostima; (3) prekidi koji ne utječu na temeljnu funkcionalnost Usluge; (4) uzroci izvan naše kontrole ili koji nisu razumno predvidljivi; i (5) prekidi povezani s pouzdanošću određenih programskih okruženja.

Iako web-mjesto i usluge mogu povezivati ​​s drugim resursima (kao što su web-mjesta, mobilne aplikacije itd.), ne impliciramo, izravno ili neizravno, nikakvo odobrenje, pridruživanje, sponzorstvo, podršku ili povezanost s bilo kojim povezanim resursom, osim ako nije izričito navedeno ovdje. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procjenu, i ne jamčimo ponude bilo kojih tvrtki ili pojedinaca ili sadržaj njihovih resursa. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za radnje, proizvode, usluge i sadržaje trećih strana. Trebali biste pažljivo pregledati pravne izjave i druge uvjete korištenja bilo kojeg resursa kojem pristupate putem veze na web stranici i uslugama. Vaše povezivanje s bilo kojim drugim resursima izvan stranice je na vlastitu odgovornost.

Zabranjena uporaba

Uz ostale uvjete navedene u Ugovoru, zabranjeno vam je korištenje web mjesta i usluga ili sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) tražiti druge da izvrše ili sudjeluju u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) kršiti bilo kakve međunarodne, savezne, provincijske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) kršiti ili kršiti naša prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva drugih; (e) uznemiravati, zlostavljati, vrijeđati, štetiti, klevetati, klevetati, omalovažavati, zastrašivati ​​ili diskriminirati na temelju spola, seksualne orijentacije, vjere, etničke pripadnosti, rase, dobi, nacionalnog podrijetla ili invaliditeta; (f) podnošenje lažnih ili obmanjujućih podataka; (g) za prijenos ili prijenos virusa ili bilo koje druge vrste zlonamjernog koda koji će ili se može koristiti na bilo koji način koji će utjecati na funkcionalnost ili rad web stranice i usluga, proizvoda i usluga trećih strana ili interneta; (h) spam, phish, pharm, izgovor, pauk, puzati ili strugati; (i) u bilo koju opscenu ili nemoralnu svrhu; ili (j) ometati ili zaobilaziti sigurnosne značajke web mjesta i usluga, proizvoda i usluga trećih strana ili interneta. Zadržavamo pravo ukinuti vašu upotrebu web stranice i usluga zbog kršenja bilo koje zabranjene upotrebe.

Prava intelektualnog vlasništva

"Prava intelektualnog vlasništva" označavaju sva sadašnja i buduća prava dodijeljena statutom, običajnim pravom ili kapitalom u ili u vezi s bilo kojim autorskim i srodnim pravima, zaštitnim znakovima, dizajnom, patentima, izumima, dobrom voljom i pravom na tužbu za lažiranje, prava na izumi, prava korištenja i sva druga prava intelektualnog vlasništva, u svakom slučaju registrirana ili neregistrirana i uključujući sve primjene i prava koja se mogu podnijeti i biti dodijeljena, prava zahtijevanja prvenstva, takva prava i sva slična ili ekvivalentna prava ili oblike zaštitu i sve druge rezultate intelektualne djelatnosti koji postoje ili će postojati sada ili u budućnosti u bilo kojem dijelu svijeta. Ovim Ugovorom na vas se ne prenosi nikakvo intelektualno vlasništvo u vlasništvu Ebookuity Publishinga ili trećih strana, a sva prava, naslovi i udjeli u takvom vlasništvu ostat će (kao između strana) isključivo Ebookuity Publishingu. Svi zaštitni znaci, znakovi usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi s web-stranicom i uslugama zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi Ebookuity Publishinga ili njegovih davatelja licence. Ostali zaštitni znaci, znakovi usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi s web stranicom i uslugama mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaše korištenje web-mjesta i usluga ne daje vam nikakva prava niti licencu za reprodukciju ili drugu upotrebu bilo kojeg Ebookuity Publishing-a ili zaštitnih znakova trećih strana.

Odricanje od jamstva

Suglasni ste da se takva Usluga pruža na temelju "kakva jest" i "kako je dostupna" te da koristite web stranicu i usluge isključivo na vlastitu odgovornost. Izričito se odričemo svih jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili prešutnih, uključujući ali ne ograničavajući se na prešutna jamstva u pogledu mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja. Ne jamčimo da će Usluge ispuniti Vaše zahtjeve ili da će Usluga biti neprekinuta, pravovremena, sigurna ili bez grešaka; niti dajemo nikakva jamstva u pogledu rezultata koji se mogu dobiti korištenjem usluge ili u pogledu točnosti ili pouzdanosti bilo koje informacije dobivene putem usluge ili da će nedostaci u usluzi biti ispravljeni. Razumijete i slažete se da bilo koji materijal i/ili podatke preuzete ili na drugi način dobivene korištenjem usluge obavljate prema vlastitom nahođenju i riziku te da ćete isključivo vi biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak podataka koji nastane preuzimanjem takvog materijala i/ili podatke. Ne dajemo nikakva jamstva u vezi s bilo kojom robom ili uslugama kupljenim ili dobivenim putem Usluge ili bilo kojim transakcijama sklopljenim putem Usluge. Nijedan savjet ili informacija, usmena ili pismena, koju ste dobili od nas ili putem Usluge neće stvoriti nikakvo jamstvo koje nije izričito navedeno ovdje.

Ograničenje od odgovornosti

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Ebookuity Publishing, njegove podružnice, direktori, službenici, zaposlenici, agenti, dobavljači ili davatelji licenci neće biti odgovorni bilo kojoj osobi za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu, kaznenu, pokrivenu ili posljedičnu štetu ( uključujući, bez ograničenja, odštete za izgubljenu dobit, prihod, prodaju, dobru volju, korištenje sadržaja, utjecaj na poslovanje, prekid poslovanja, gubitak očekivane uštede, gubitak poslovne prilike) bez obzira na uzrok, prema bilo kojoj teoriji odgovornosti, uključujući, bez ograničenja , ugovor, delikt, jamstvo, kršenje zakonske obveze, nemar ili drugo, čak i ako je odgovorna strana bila obaviještena o mogućnosti takve štete ili je mogla predvidjeti takvu štetu. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ukupna odgovornost Ebookuity Publishinga i njegovih podružnica, službenika, zaposlenika, agenata, dobavljača i davatelja licence u vezi s uslugama bit će ograničena na iznos veći od jednog dolara ili bilo koje iznose koji su stvarno plaćeni u gotovini od strane vas Ebookuity Publishingu za prethodno razdoblje od mjesec dana prije prvog događaja ili događaja koji dovodi do takve odgovornosti. Ograničenja i isključenja također se primjenjuju ako vam ovaj pravni lijek u potpunosti ne nadoknađuje bilo kakve gubitke ili ne ispunjava svoju bitnu svrhu.

Obeštećenje

Slažete se da ćete obeštetiti i osloboditi Ebookuity Publishing i njegove podružnice, direktore, službenike, zaposlenike, agente, dobavljače i davatelje licence od odgovornosti, gubitaka, šteta ili troškova, uključujući razumne odvjetničke naknade, nastalih u vezi ili proizašlih iz bilo kojeg optužbe, tvrdnje, radnje, sporovi ili zahtjevi trećih strana protiv bilo kojeg od njih kao rezultat ili u vezi s vašim sadržajem, vašom upotrebom web stranice i usluga ili bilo kakvog namjernog lošeg ponašanja s vaše strane.

Odvojivost

Sva prava i ograničenja sadržana u ovom Ugovoru mogu se provoditi i biti primjenjiva i obvezujuća samo u mjeri u kojoj ne krše nijedan primjenjiv zakon i namjeravaju biti ograničena u mjeri potrebnoj kako ne bi učinili ovaj Ugovor nezakonitim, nevažećim ili neprovediv. Ako bi bilo koja odredba ili dio bilo koje odredbe ovog Ugovora smatrao nezakonitim, nevažećim ili neprovedivim od strane suda nadležnoga suda, stranke imaju namjeru da preostale odredbe ili njihovi dijelovi sačinjavaju njihov sporazum u odnosu na koja su predmet ove Uredbe, a sve takve preostale odredbe ili njihovi dijelovi ostat će u punoj snazi ​​i na snazi.

Rješavanje sporova

Sastavljanje, tumačenje i izvedba ovog Ugovora i svi sporovi koji proizlaze iz njega bit će regulirani materijalnim i postupovnim pravom Republike Filipini bez obzira na njezina pravila o sukobima ili izboru prava i, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, zakonima Filipina. Isključiva nadležnost i mjesto za postupke koji se odnose na predmet ovog dokumenta bit će sudovi koji se nalaze na Filipinima, a vi se ovime potčinjavate osobnoj nadležnosti takvih sudova. Ovime se odričete bilo kakvog prava na suđenje s porotom u bilo kojem postupku koji proizlazi iz ili je povezan s ovim Ugovorom. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primjenjuje se na ovaj Ugovor.

Raspored

Ne možete dodijeliti, preprodati, podlicencirati ili na bilo koji drugi način prenijeti ili prenijeti bilo koje svoje pravo ili obvezu prema ovome, u cijelosti ili djelomično, bez našeg prethodnog pismenog pristanka, koji će pristati na vlastitu diskreciju i bez obveze; svako takvo dodjeljivanje ili prijenos bit će ništavo. Slobodni smo dodijeliti bilo koje njezino pravo ili obvezu prema ovome, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj trećoj strani kao dio prodaje cjelokupne ili gotovo cijele njezine imovine ili dionica ili kao dio spajanja.

Izmjene i dopune

Zadržavamo pravo izmjene ovog Ugovora ili njegovih uvjeta koji se odnose na web stranicu i usluge u bilo kojem trenutku, stupajući na snagu nakon objavljivanja ažurirane verzije ovog sporazuma na web stranici. Kad to učinimo, revidirat ćemo ažurirani datum na dnu ove stranice. Daljnja upotreba web stranice i usluga nakon bilo kakvih promjena predstavljat će vaš pristanak na takve promjene.

Prihvaćanje ovih uvjeta

Potvrđujete da ste pročitali ovaj Ugovor i pristajete na sve njegove uvjete i odredbe. Pristupanjem i korištenjem web stranice i usluga pristajete na obvezu ovog Ugovora. Ako se ne slažete s poštivanjem uvjeta ovog Ugovora, niste ovlašteni za pristup ili korištenje web mjesta i usluga.

Kontaktirajte nas

Ako nas želite kontaktirati kako biste razumjeli više o ovom Ugovoru ili nas želite kontaktirati u vezi s bilo kojim pitanjem u vezi s njim, možete to učiniti putem Kontakt obrazac

Ovaj je dokument posljednji put ažuriran 30. kolovoza 2020

Najnoviji postovi